Apala, Fuji & Waka Theme Week, day 5
Kubura Alaragbo – Self Titled
Leader Records LRCLS 50

Wikipedia Music of Nigeria
Wikipedia Waka Music
Kubura Alaragbo

With the Talazo Beat Commanders as Co-Ordinators,
this is Alhaja Adijat Kubura Alaragbo ..

tracks ;

01 – Adija ti de
—–Ala so koje
—–Gbogbo aiye kannu si
—–Kubura ti goke agba
—–Iyawo ti keru soko
02 – Kaye mapa kadara mida
—–Orin mbe lenu mi
—–Awa yio ma se eto
—–Ko sorin lagbado
—–Omo oloke ile

downloadbutton

5 thoughts on “Apala, Fuji & Waka Theme Week, day 5
Kubura Alaragbo – Self Titled
Leader Records LRCLS 50

  1. Pingback: Alhaja Adijat Kubura Alaragbo – Repercussion Leader Records Ltd. 1985 | Global Groove Independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.