POSTED ON

December 6, 2013

Okukuseku International Band of Ghana Vol. 3 with Kofi Sammy, Muomaife 1978

Okukuseku, front

Okukuseku International Band of Ghana

tracks;

1 Bz mi dua na nie sae
2 Abua zni dua nyane na pra no tio
3 Sanka me wo adekye bi sen obia
4 Mede meho aba munye mami

downloadbutton

This entry was posted in

Leave A Comment