POSTED ON

June 8, 2020

Re-Post
Alex Konadu – Konadu’s Band
Roger’s All Stars / Ghana Sounds 1975

01 – Enam owu nti
—- Odo yewu dan mu
—- Menua yaa buor
—- Araba sakyiwaa
—- Nnaadaa me
—- Ahafo kwae da ho
—- Fa me ko fie odo
02 – Onipa wu ana wawu
03 – Amoakowaah
04 – Enye me nko na adede ahiame
05 – Mmaa yi ahu yen
06 – Wote se mawua didi

downloadbutton

This entry was posted in

One Comment

  1. […] Discogs Konadu’s Band 1975 Asaase asa 1978 Agyata Wuo from 19?? Nsa Dwa Se from 1975 Akwadaa Wesewa from 1983 Yere Wo Ato […]

Leave A Comment