Orchestre Ka.Ma.Sol de Brazzaville
Sonafric 1979

orchestre-ka-ma-sol-front

Wat weten we wel en wat weten we niet vandaag.. ?
We weten dat het hier een band betreft uit Congo, Brazzaville.
Dat was niet zo moeilijk. De stijl, cavacha. Het jaar 1979. Record
Company, Sonafric. Hier houdt het echter reeds op. Wat we niet
weten, wie zijn deze jongens ? Ka.Ma.Sol, de Ka staat waarschijnlijk
voor Kandza André. de Sol voor Jean David Soloka, de Ma is
onduidelijk. De twee bekende namen leveren op Google ook al
geen resultaat op. Hoe dan ook, wel een lekkere plaat..

What do we know and what don’t we know today..?
We know it concerns a group from Congo, Brazzaville. That was
the easy part. The style, cavacha. The year 1979. Record company,
Sonafric. This is where it ends already. What we don’t know, who are
these guys ? Ka.Ma.Sol, the Ka stands for Kandza André probably.
The Sol for Jean David Soloka, the Ma is unclear. The two names
we find don’t give anything useful when searched for at Google.
One way or the other, nice record..

tracks ;

01 – Na moni o changer
02 – Soljeans fongola ngai
03 – Affaire compréhension
04 – Ya afonsine ayebi

downloadbutton

5 thoughts on “Orchestre Ka.Ma.Sol de Brazzaville
Sonafric 1979

Leave a Reply

Your email address will not be published.