Aurlus Mabélé et le Groupe Loketo
Embargo
Jimmy International Production 1991

From Brazzaville we have this album with Aurlus Mabélé.
He was the founder of Groupe Loketo and people called
him the ‘King of Soukous’. This is a record from 1991, Dally
Kimoko does the sharp soukous guitar parts.
If you have a summer dance party, don’t skip some of
these tracks, absolute dance floor killers ..

Uit Brazzaville vinden we vandaag deze plaat met Aurlus
Mabélé. Hij was de man die groupe Loketo oprichtte en
men noemde hem de ‘King of Soukous’. Dit album is uit
1991, Dally Kimoko neemt de scherpe soukous gitaar
voor z’n rekening. Als je een zomer dans
feestje hebt, vegeet dan niet enkele van deze nummers
te draaien, absolute dansvloer ‘killers’ ..

Wikipedia on Aurlus Mabélé
Wikipedia on Groupe Loketo
Discogs, Aurlus Mabélé
Discogs, Groupe Loketo

Diblo et Loketo, Super Soukous 1989
Diblo et Loketo, Super K 1987

01 – Embargo
02 – Asta-di
03 – Mawa
04 – Betty
05 – Liste rouge
06 – Un seul dieu

downloadbutton

Clesh Atipo Ngapy présente
Les 2 As
Master Mwana Congo
Freddy de Majunga
Tout Feu Tout Flamme
Clesh Atipo Ngapy Production ANC 1187

Last friday we had Master Mwana Congo visiting the GG,
today we’ve got another of his albums with Freddy de Majunga.
More firm soukous to make you dance across the floor. Kick
aside your furniture and go wild. Beware, once
are moving there’s no stopping ..

Net als afgelopen vrijdag hebben we vandaag nog zo’n stevige
soukous plaat met Master Mwana Congo en Freddy de Majunga.
Dit is de ideale sound om eens lekker los te gaan, schop je
meubilair opzij en laat je gaan. Pas op, als je eenmaal
op dreef bent is er geen stoppen meer aan ..

01 – Viens danser
02 – Yatshula (crapaud)
03 – Mwana etike
04 – Chacun pour soi

downloadbutton

Master Mwana-Congo
C’est du Tao-Tao
Saxone Music / Eddy’Son

His real name was Ignace Nkounkou, but we know him better
as Master Mwana-Congo. Master Mwana played with dozens
of Congolese artists, his guitar was one of the most heard on
records of a range of stars. Under his own name there’s only
a few. Today’s album has no year of release. Like most it
appeared on Eddy’Son, (this time a sub) Saxone-Music. Strictly
for soukous lovers. Listen ..

Zijn echte naam was Ignace Nkounkou, maar wij kennen hem als
Master Mwana-Congo. Master Mwana speelde met talloze Con-
golese artiesten, maar maakte slechts enkele platen onder zijn
eigen naam. Zijn gitaarspel is een van de meest gehoorde op
de platen van een reeks anderen. Dit album heeft geen
jaar van uitgifte. Zoals zijn meeste op Eddy’Son,
sub, (een sub dit keer) Saxone-Music, luister ..

Discogs, Master Mwana-Congo
Discogs, Ignace Nkounkou

All posts with Master Mwana

01 – Mona
02 – La jeunesse
03 – Oh la la
04 – Tao-tao
05 – Foula-foula
06 – Pas moyen

downloadbutton

Michelino Mavatiku Visi – Super HP
Michita Production 1985

It was 1985 when Michelino Mavatiku Visi recorded this album.
Although I tend to prefer guitars over keys and get allergic if I
find titles that contain the word ‘amen’, I think this is a decent
piece of soukous. I already enjoyed the record he did with
Franco in 1984. Today Michelino is back with this solo
project. Along the way I’m happy to hear a whole lot
more guitar. Powerful vocals by the way. Solid
listening to my humble opinion ..

Deze plaat met Michelino Mavatiku Visi werd opgenomen in 1985.
Alhoewel ik gitaren duidelijk prefereer boven toetsen en allergisch
word als ik het woord ‘amen’ in een titel zie, denk ik dat dit een
degelijk stuk soukous is. Ik vond het album met Franco uit 1984
ook al zo sterk. Vandaag is Michelino terug hier met dit
solo project. In de loop van de elpee horen we gelukkig
steeds meer gitaren. Bovendien met krachtige vokalen.
Alles tezamen, lekker luisterspul dus weer ..

Wikipedia
Discogs
Bio

Michelino & Franco, Lisanga ya Banganga 1984

01 – Lebo
02 – Baby amen
03 – Esala rien
04 – Niama nzoku

downloadbutton

Afro Rythmes présente
Empire Bakuba – Bombe Atomique
Afro Rythmes 1985

I think we already had some 20 of their albums. The latest post
was about 3,5 years ago in may 2018. Happily today we find another
of their records. It is from 1985 and on Afro-Rythmes from Paris.
Always thrilled to find more work by the grand Pépé Kallé, Dilu
Dilumona, Papy Tex and their group Empire Bakuba.
We had a couple of records on Syllart in the past as well.
I was sadly summoned to remove them at some point ..

Ik denk dat we al zo’n 20 platen van ze hebben gezien. De laatste
was alweer meer dan 3,5 jaar geleden, in mei 2018. Gelukkig dat we
vandaag weer eens een album met Empire Bakuba vinden. Hij komt uit
1985 en is op Afro Rythmes uit Parijs. Altijd lekker luisteren
naar de grote Pépé Kallé, Dilu Dilumona, Papy Tex en hun band.
We hadden er ook enkele op Syllart, helaas werd ik
gesommeerd deze te verwijderen op een zeker moment ..

Wikipedia
Discogs

Bonana 85 1985
Zabolo 1997
Livre d’Or 1987
Adieu Docteur Nico 1986
Divisé par Deux 1992
Mamie Music Clarification 1992
Kabambare 1985
Trop c’est Trop 1985
Soucis ya Likinga 1986
La Belle Étoile 1984
Show Times 1990
Lassissi Présente Empire Bakuba
Le Tube de vos Vacances : Liya Liya Faina 1990
Le Phenomenal
Massasy Calculé à Abidjan 1986
Pépé Kallé chante le Poète Simaro Massiya 1989
Pépé Kallé et Carlito Verre Cassé 1984
Afro Rythmes présente Pépé Kallé 1989
l’Argent ne Fait Pas le Bonheur
Pon Moun Paka Bougé 1989

01 – Bombe Atomique
02 – Police de roulage
03 – Wilfrid ya pafioti
04 – Ebembe ya soso

downloadbutton

Choc Stars – Retrouvailles à Paris vol. 3
Amour Infini Bakutu
Rythmes et Musique 1985

To be frank, I must admit, although I do like some of their
records a lot, I am certainly not their biggest fan. Choc Stars
made some 50 albums. I think the one we find today is one
of their very best. With that outstanding bass, if I’m not mis-
taking by Djo Mali. Real nice 1985 release, their finest days.
It is volume 3 from four ‘Retrouvailles à Paris’ albums, mostly
composed by Bozi Boziana. Enjoy the Choc Stars ..

Om eerlijk te zijn, en hoewel ik sommige van hun platen heel
goed vind, ben ik niet hun grootste fan. Choc Stars maakte zo’n
50 albums. Ik denk dat degene die we vandaag hebben zeker
één van hun allerbeste is. Met die heerlijke basloopjes, als ik me
niet vergis door Djo Mali gespeeld. Echt fijne release uit 1985,
hun beste periode. Dit is volume 3 van vier ‘Retrouvailles à Paris’,
voornamelijk gecomponeerd door Bozi Boziana, enjoy ..

Wikipedia
Discogs

Choc Stars 1986
Carnaval Choc Stars 1988
Ben Nyamabo 1989
Oka Polisson Chauffe 1990
langa Langa Stars et Choc Stars 1983
Premier Amour, Anytha-Ngapy 1989
Akufa Lobi Akoni Moto 1986
Kelemani 1986
Oko Ndizo Mbongwana Emonani
Choc=Choc=Choc 1986
Defao de Choc Stars 1988

01 – Arlette loukakou
02 – Amour infini bakutu
03 – La femme troubla l’amour
04 – Lassan

downloadbutton

Fidel Zizi – Fidel Zizi
Disques Esperance 1986

For the straight soukous lover we’ve got this one with
Fidel Zizi today. A French record dealer once explained
to me why this is a funny name. Fidèle stands for reliable
and zizi for a certain body part. You can easily guess.
One way or the other, the line-up on this album is quite
strong. With Master Mwana, Denis la Cloche, Rigo Star,
Pambou Tchico Tchicaya and Passy Jo among others
it stands firm, just like Fidel Zizi .. 😉

Voor de seieuze soukous liefhebber hebben we vandaag
deze plaat met Fidel Zizi. Een Franse platen dealer heeft
me eens uitgelgd waarom dit een grappige naam is. Fidèle
betekent betrouwbaar en zizi staat voor een zeker lichaams-
deel. Je kunt zelf makkelijk raden welk. Hoe dan ook, de line-
up op dit album is tamelijk sterk. Met Master Mwana, Denis
la Cloche, Rigo Star, Pambou Tchico Tchicaya en Passy Jo,
staat de plaat stevig, net als Fidel Zizi .. 😉

Discogs
José Missamou & Fidèle Zizi, l’Amour c’est Difficile ! 1984

01 – Mobali sans avenir
02 – Belesa
03 – Poto-sangana
04 – Lutadila

downloadbutton

Nyboma – Nyboma
Stern’s Africa 1995

Nyboma et les Kamale Dynamiques du Zaïre 1983
Nyboma & Bovi, Innovation 6 1982
Nyboma & les Kamale Dynamiques, Dédé 1982
Nyboma & Madilu 1989
l’Orchestre Kamale et son Célèbre Chanteur Nyboma 1977
Tabu Ley & Nyboma 1986
Nyboma & les Kamale Dynamiques du Zaïre 1983
Doublé Doublé
Kékélé 2003
4 Etoiles, 4 Grandes Vedettes de la Musique Africaine 1983
Bopol Mansiamina, the Original Innovation
Orchestre Lipua-Lipua 1974
Les Kamale 1979
Les Grands Succes des Editions Vévé vol. 9 1978
Nalingi Yo Na Motema
Orchestre African All Stars, Super Disco 1980
Les Grands Succes des Editions Vévé vol. 5 1978
l’Afrique Danse, african 360.085 1976
Orchestre African All Stars, vol. 2
Wikipedia
Discogs

tracks ;

01 – Anicet
02 – Ina
03 – Malcolm X
04 – Vanie
05 – Maya
06 – Okino
07 – Masola
08 – Lidy

downloadbutton

Choc Stars – Oka Polisson Chauffe
Espera 1990

choc-stars-front

choc-stars-back

Op verzoek van Harris, vandaag deze Choc Stars uit 1990.
We hadden er al vijf uit de jaren tachtig. Klaarblijkelijk
was er een soort deal met Skol Bier, de marktleider in
Guinée en Congo-Kinshasa. De zangers Ben Nyamabo,
Carlito, Debaba en Zemano spoelden er de keel mee..

On request of Harris, today we have this Choc Stars from
1990. We had five already from the eighties. Appearantly
there was some kind of deal with Skol Beer, the market
leader in Guinée and Congo-Kinshasa. Singers Ben Nyamabo,
Carlito, Debaba and Zemano cleaned their throats with it..

tracks ;

01 – Belle de jadis
02 – Tonton skol
03 – Salama-bibi
04 – Suka eza na nyonso

downloadbutton

Tout-Choc
Zaïko Langa-Langa – Nkolo Mboka vol. 5
C.I.D. 1987

zaiko-langa-langa-front

Yes, more Zaïko. This group never disappoints, sweet vocals,
subtle rhythms, a never ending pace, very danceable. We had
us a bunch already. Get this one too to
complete your collection.

Jaa, meer Zaïko. Deze groep stelt nooit teleur, heerlijke vokalen,
subtiele ritmes, ze houden de vaart er altijd in, zeer dansbaar. We
hadden er al een reeks. Down deze ook om
je collectie te completeren.

tracks ;

01 – Dalia
02 – Mokili ya nzambe
03 – Mama celina mobateli
04 – Matumoli

downloadbutton